GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50903
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Åsen
(Sist oppdatert 05.sep.2007)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Ytterst i Åsadalen ligg ein noko uklår avsetning. Over morenemateriale ligg noko sortert, men korttransportert breelvmateriale i ujamn tjukkleik. Sortert ser materialet ut til å vere ved gnr. 38, bnr. 1, der dei har brukt massane som støypesand. Ved gnr. 38, bnr. 2 og 3 kan det og vere ein del sorterte massar. Dette er ikkje granska. Ved Engane er det eit par massetak. Materialet er noko sortert, men har framleis morenepreg. Vanskeleg å få fullstendig oversikt utan nærare kartleggjing.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse