GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50905
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Høgerinden
(Sist oppdatert 14.jun.1992)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
I lia er det tjukt dekke av ravinert morenemateriale, og i fleire område ligg det opptil 3 m med korttransportert sandig/grusig breelvmateriale over morenen. Dette materialet kan brukast som fyllmasse eller til vegar.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse