GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50909
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Erketun
(Sist oppdatert 31.aug.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Sør for husa på Erketun ligg det nokre mindre haugar og ryggar med breelvmateriale. Sand og grus dominerer. Eigaren har planar om å planere ut området til jordbruksland. Langs elva nordover er det truleg ein del sortert materiale over morene i visse parti. Bøndene tek massar til vegar og fyllingar ved utlaupet av Gjestdalselva.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse