GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50915
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Flugekvam
(Sist oppdatert 31.aug.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Massetak midt i forekomsten viser godt sortert grusig/steinig materiale i en haugform. Materialsammensetning og mektighet i resten av forekomsten er usikker.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse