GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50917
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Slåtten
(Sist oppdatert 31.aug.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsetning med minst 1-2 m sortert sand og grus. Grunnvannet står trolig høyt i forekomsten. Mesteparten av forekomsten er oppdyrket.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse