GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50921
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hårklau
(Sist oppdatert 05.sep.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Grus og andre løsmasser
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Vest for Hårklau er det fleire mindre tydelege terrassenivå i lausmassane. Mindre massetak i dette materialet viser dårleg sortert breelvmateriale og skredmateriale som ligg over morenematerialet. Ved utlaupet av Hårklauelva er det ei elvevifte. Materialet vest for Hårklau kan nyttast som fyllmasse.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse