GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50923
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Grøning
(Sist oppdatert 05.sep.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
På begge sider av dalbotnen er det terrassar bygd opp av breelvmateriale. Den mest markerte terrasseflata ligg ca. 340 m o.h. Dette nivået er 7-10 m over elveløpet i dag. I dei øvste metrane er det grus og sand med noko stein som dominerer. Under er det lagdelt sand. Sanden blir finare i vest, over store delar av dette materialet ligg det 1-2 m tjukk myr som er til hinder for uttak. Elles er store delar av det sorterte materialet dekka av jordbruksland. Vest og nord for elva ved myra er det teke ut ein del massar til fyllmassar i veg og tomtar.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse