GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50925
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Årskog/Frøysland
(Sist oppdatert 05.sep.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Vest for Gardafossen ved Frøysland og Årskog er det bygd ut terrassar av sortert materiale til ca. 307 m o.h. Desse terrassane er delvis dekka av myr, oppdyrka og elles eroderte av elvar. Nærast fossen er materialet dominert av lagdelt sand og grus under eit grovt topplag (2-3 m). Ved Årskog er terrassen bygd opp av sand og silt. Ved Frøysland viser kjerneprøver at under eit grovt topplag av sand og grus går massane over til finare sand, og ved 6 m djupnad viser prøvene borti 80% silt med resten sand. Materialet nær Gardafossen eignar seg best for eventuelt uttak.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse