GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50927
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Gjerland
(Sist oppdatert 05.sep.2007)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Ved Gjerland er det eit mektig resent elvedelta (35 m tjukt). På begge sider av dette deltaet ligg det mindre terrassar av sortert materiale. På sjølve deltaet ligg ein esker ca. 150 m lang og 30 m brei oppbygd av lagdelt sand og grus med noko stein. I denne ryggen har det blitt drive eit mindre massetak. I dei nevnte terrassane er det grovt lagdelt sand-/grusmateriale. Ein del av dette materialet kan vere drivverdig.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse