GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50929
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Grønengstølen
(Sist oppdatert 05.sep.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Elvevifte/deltautbygging. Ei boring av A/S Geoteam synte opptil 40 m lausmassar over fjell. Ved masseutrekning er det gått ut frå total masse både over og under grunnvassnivå (nivået til Grønengstølsvatnet).


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse