GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50935
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kinnaneset
(Sist oppdatert 04.sep.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Avsetninga er restar etter ei større breelvvifte. Materialet i overflata tyder på til dels svært grove lag som fell bratt ned mot Movatnet. Knekkpunktet i nordvest kan tyde på at det nord på avsetninga, under eit grovt overflatelag, er lag med større fall enn det overflata indikerer med mindre grovkorna materiale, men mangelen på djupe snitt gjer det vanskeleg å få sanna dette. 2007: Avseteninga innheld truleg gode massar, men er lite aktuell grunna busetnad og lokaliseringa ved Movatnet.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse