GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50937
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Gravdal
(Sist oppdatert 04.sep.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Dei to viftene er bygd opp av materiale som er transportert ned og avsett ved munningen av Gravdalsgjelet og Ytre Gravdalsgjelet. Det meste av materialet er avsett i ope vatn då havnivået stod ca. 60 m høgare enn i dag. Grunna fjelloverflata og den bratte helninga til vifteoverflata er det rimeleg å tru at avsetninga er bygd opp av lag som fell sterkt mot nord, om lag parallelt overflata. På grunnlag av samansetninga til overflatematerialet ser massane ut til å vesentleg vere grus, stein og sand. Grunnvassnivået er lågt da massane er relativt grove og fjelloverflata heller sterkt.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse