GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50939
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hafstad
(Sist oppdatert 09.okt.2014)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Lateralt avsett breranddelta. Materialet blei under isavsmeltinga transportert langs Hafstadfjellet og avsett i ope vatn i fjordarmen mellom fjellsida og breen. Avsetninga har eit grovt steinrikt topplag og grusige og sandige skrålag. Et massetak i fjell (gneis) er startet i forekomsten, og ligg i bunnen av massetaket. 2007: Fortsatt er det mogleg å ta ut noko lausmassar i førekomsten, sjølv om det er teke ut en del pukk i bunnen av massetaket. Området er regulert til maseuttak i Førde kommunes arealplan (2005-20017).


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse