GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50943
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vie
(Sist oppdatert 05.sep.2007)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Lateralt avsett brefrontavsetning. Bygd ut over ei utstikkande fjellhylle nord for Kletten. Avsetninga er bygd opp som eit delta med eit grovt topplag, grusige og sandige skrålag og finkorna botnlag. Topplaget er steinig grus og grusig stein. Skrålaga fell generelt 20-30 grader mot nordvest, er opp til 30-40 cm tjukke og varierer mellom grov sand og grov grus. Enkelte steinrike lag ligg sentralt i avsetninga. Skrålaga blir gradvis meir finkorna mot djupet. Ca. 20 m o.h. går dei over i slakare finkorna botnlag, mest silt. Botnlaga går høgast i vest og sørvest. Området er regulert til maseuttak i Førde kommunes arealplan (2005-20017).


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse