GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50945
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Furebø
(Sist oppdatert 05.sep.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Avsetninga er bygd opp av materiale som vart avsett i eit ope basseng som eksisterte i området under og i tida etter isavsmeltinga. Bassenget er i dag fylt opp av elvemateriale. Avsetninga er truleg bygd opp som eit sandurdelta. Kun topplagpakken er eksponert i snitt. Horisontale lag av grov grus dominerer i avsetninga sine sørvestlege delar. I nordøst synest materialet å vere meir steinig. Lengst nordvest, hvor massane er bygd opptil 10 m høgre enn det nemnte bassenget, ligg stadvis sand i overflata.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse