GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50947
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tjønneland
(Sist oppdatert 05.sep.2007)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvmateriale. Kvar brefronten låg da massane blei avsett er noko usikkert, men mangel på breelvmateriale langs Anga kan tyde på at fronten i alle fall låg sør for Bakketun. Avsetninga av materialet har truleg ikkje vore styrt av noko bassengnivå. Den indre oppbygninga er derfor truleg dominert av tilnærma horisontale lag av relativt grovt materiale. Førekomsten kan vere viktig lokalt.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse