GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50951
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tefre, Hjelle
(Sist oppdatert 05.sep.2007)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Materialet i Tefre-avsetninga blei avsett ved fronten av dalbreen som under isavsmeltinga fylte dei øvre delane av Angedalen. Avsetninga er bygd opp som eit sandurdelta. Delane som er avsett øvst og nærast brefronten er bygd opp av grove, horisontale til svakt skrånande topplag bygd til dels høgt over havnivået på den tida. Avsetninga sin nedre del har deltastruktur med normalt utvikla topplag, skrålag og botnlag. 2007: Det er fortsatt mogleg å ta ut massar i sen søraustlige delen av førekosmten. Lokalt viktig ressurs.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse