GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50953
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Botnen
(Sist oppdatert 05.sep.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Rygg- og haugforma terreng som kan minne om daudisterreng. Ved elva er det mindre terrasseoppbygningar. Snitt i avsetningane viser stor variasjon i sorteringsgraden og samansetninga av materialet. I terrassen på vestsida av elva er det til dels godt sortert sand- og grusmateriale. Materialet i haugane og ryggane ser ut til å vere noko utvaska morenemateriale. Fyllmasseressurs.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse