GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50957
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Moskog
(Sist oppdatert 05.sep.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsetning. Tjukke og grovkorna topplag, finkorna massar under. Det store massetaket er nedlagt og lagt ut til jordbruksland og skogplanting. Små mengder på austsida av elva.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse