GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50959
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Bruland
(Sist oppdatert 05.sep.2007)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Stort breranddelta avsett med brefront ved Haugen-Nyvatnet. Steinrikt topplag, ein serie med grusige/sandige skrålag og djuptliggande finkorna botnlag. Skrålaga er generelt 10-50 cm tjukke grusige/sandige lag. Avsetninga ser ut til å bli meir finkorna mot vest. 30-35 m o.h. går skrålaga over i meir horisontale siltige botnlag. Lengst aust i avsetninga er topplaget opp til 5 m mektig og vesentleg bygd opp av blokkig/steinig grus. Blokkinnholdet er generelt mindre enn 25%. Vestover i avsetninga blir topplaget tynnare og mindre grovt med sandrike parti. Lengst vest er det et 2-2,5 m topplag av steinig grus. Området er regulert til maseuttak i Førde kommunes arealplan (2005-20017).


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse