PUKKDATABASEN

Forekomstområde 50967
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Førde Granitt
(Sist oppdatert 01.sep.2007)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneisgranitt
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten ligger ved riksveg 14 i lia syd for Førde sentrum i den såkalte førdegranitten. Bergarten, en gneisgranitt, er grovkornet, men synes massiv. Sprekker opp i store, kubiske mønster. Forsøk på uttak av prydstein. Videre uttak i området synes gunstig. 2007: Det produseres pukk i fraksjojnene 0-200 og 0-16. Ett-trinns knuseverk. Pukken brukes til fyllmasse og vegformål. Bedriften har konsesjon på å drive ca. 50 mål. Plan om utvidelse er under bearbeiding. Området er regulert til maseuttak i Førde kommunes arealplan (2005-20017).

Bilder
1. Bruddet sett fra nord
2. Knuste masser
3. Båndet gneis


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse