PUKKDATABASEN

Forekomstområde 50975
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hafstad
(Sist oppdatert 05.sep.2007)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av gneis som er overdekket av en breelvavsetning. Uttaket ligger i bunnen av grustaket. Bergarten er en gneis som er intrudert av en granittisk gang. Det er i dag ingen foredling eller uttak i forekosmten, området brukes til lager. Området er regulert til maseuttak i Førde kommunes arealplan (2005-20017)

Bilder
1. Grusavsetning med pukkuttak i sålen
2. Førdegranitt tas ut av pukkbruddet


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse