GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50977
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hukset
(Sist oppdatert 11.jul.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Avsetninga er ein erosjonsterrasse som inneheld breelvmateriale. Ho er 1-2 m mektig og ligg over siltig sand. 2007: Uttak vil komme i konflikt med jordbruksinteresser.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse