GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50979
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Grimset
(Sist oppdatert 11.jul.2007)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsetning med terrasseflate 45 m o.h. Materialet skriv seg truleg frå smeltevasserosjon i dalsida. Breelvmaterialet ligg over marin silt og blåleire. Materialet i avsetninga er grusig og godt sortert. 2007: Uttak vil kome i konflikt med jorbruksinteresser og hus.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse