GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50981
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Naustdal
(Sist oppdatert 11.jul.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Elveterrasse ved Naustdal sentrum, inneheld hovudsakleg sand og grus, og truleg mykje humus. Boringar syner at det er store mengder sand og grus ved munningen av Naustdalelva. Her er det og mykje silt og leir. 2008: Førekomsten er nedbygd.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse