GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50983
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kvame
(Sist oppdatert 11.jul.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsetning med svakt hellande overflate med terrasseflate til 64 m o.h. Materialet skriv seg truleg frå smeltevasserosjon i dalsida ovanfor. Materialet er dominert av sand, grus og stein. Det er ikkje særleg godt sortert, med svak lagdeling. Korttransportert.

Bilder
1. Forekosmten


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse