GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50989
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Åmot
(Sist oppdatert 11.jul.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsetning med høgste terrasseflate om lag 70 m o.h., og ein lågare terrasse 55-60 m o.h. Inneheld truleg mest sand. 2007: Bygningar og jordbruk gjer uttak lite sannsynleg.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse