GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50993
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Ullaland
(Sist oppdatert 11.jul.2007)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsetning med terrasseflate 60-65 m o.h. Dei øvste 1-2 m inneheld sand og grus. Under er det finkorna sediment (silt). 2007: Dei grove massane øverst kan takast ut, men jordbruk gjer større uttak vanskeleg.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse