GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50995
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Lunden
(Sist oppdatert 11.jul.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning, og materialet er relativt dårleg sortert og med utydeleg lagdeling. I det grusig-sandige materialet er det stort innhald av stein og blokk, samt linser av silt. Vifta overleirar siltige sediment og i visse parti er ho dekka av siltmateriale. I eit mindre massetak har det vore produksjon av bygningsstein.

1982: Massetaket er nedlagt og gjengrodd.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse