GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51001
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Herstad
(Sist oppdatert 11.jul.2007)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsetning med jamt hellande overflate 175-105 m o.h. Inneheld truleg sand med aukande finstoffinnhald mot djupna.

1992: Mindre massetak øverst i avsetningen. Slamdeponi i massetaket.
2007: Nedlagt massetak.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse