GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51003
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Skaflestad
(Sist oppdatert 11.jul.2007)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Store mengder lausmassar ved munningen av Trodalen, restar etter ein brerandavsetning avsett framfor ein bre i Trodalen. Ryggane på begge sider av elva er restar etter primæravsetningar framfor isfronten. Dei noko lågare terrassane er restar av eit samanhengande delta, bygd opp i ein bredemt sjø seinare under isavsmeltinga. Elva har erodert seg ned i deltaet. Materialet i ryggane er prega av vanntransport, grovkorna og lågt finstoffinnhald. I deltaet er det sortert sand, grus og stein over finkorna botnlag. Innerst i dalen har materialet meir morenepreg. Bergartskvaliteten er god.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse