GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51005
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Heimtun
(Sist oppdatert 11.jul.2007)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvterasser med terasser i 2 nivå. Den høyeste terassen ligger øst i avsetningen. Usikker massesammensetning og mektighet, men markert terassekant mot Nausta indikerer at forekomsten kan inneholde mye materiale. Mesteparten av forekomstarealet er skog/myr.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse