GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51017
Bremanger (4648) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Elde
(Sist oppdatert 08.jul.2007)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Fire terrasseavsetningar. Øvste terrassenivå er 20 m o.h. Tjukkleiken på dei tre mindre avsetningane vest for Eldeelva er liten. Delar av den eine er dekka av myr. Snitt i terrassen på austsida av elva viser eit grovt topplag (1 m) med mykje stein over sand- og gruslag. Reine sandlag imellom. Området er dels oppdyrka, dels bebygd. Kan likevel vera aktuell for lokale uttak.


Faktaarket ble generert 28.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse