GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51019
Bremanger (4648) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Indre Davik
(Sist oppdatert 08.jul.2007)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Terrasse på aust- og vestsida av Gardselva. Terrasseflata ligg ca. 25 m o.h. Lite snitt på vestsida av elva viser eit grovt topplag over sorterte sand- og grusmassar med noko stein. Einskilde reine sandlag. Usikre botntilhøve. Truleg at det finst noke sand og grus på austsida av Leikevolleelva. Kan vere aktuell for lokale uttak.


Faktaarket ble generert 28.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse