GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51025
Bremanger (4648) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Rise
(Sist oppdatert 08.jul.2007)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Førekomsten er bygd opp av fire avsetningar, der to er svært små. Dei er truleg avsett av ei tidlegare utløpselv frå Risevatnet. Terrasseflatane ligg ca. 15-20 m o.h. Eit lite snitt viser sortert elvegrus med tynne lag av grov sand. I fylgje grunneiaren skal det vere finare sand djupare ned (ca. 2 m). Området er noko bebygd og oppdyrka.


Faktaarket ble generert 28.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse