GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51029
Bremanger (4648) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Myklebust
(Sist oppdatert 08.jul.2007)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Punktobservasjon. Relativ mektig moreneavseting. Eit snitt viser at det er tydeleg usorterte massar. Ein del finstoff. Steinmaterialet er kanta. Ujevn og blokkrik overflate. Kornfordelingsprøve. Vegvesenet har utført fallprøve med materiale fra førekomsten. Dei konkluderer med at steinmaterialet er av særs god kvalitet med omsyn på mekanisk styrke.


Faktaarket ble generert 28.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse