GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51031
Bremanger (4648) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vinspollen
(Sist oppdatert 08.jul.2007)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en liten elveslette, i Vinspollen. Ingen gode snitt, massene ser ut til å bestå av sand, grus og stein. Sannsynligvis forholdsvis grovkornige masser. Grunnvannsspeilet ligger høyt. Ved et eventuelt uttak, kan dette senkes, slik at større mektighet kan tas ut. Massene ser ut til, for det meste å være dannet av en tett finkornig sandstein. Lite arealkonflikter gjør at forekomsten kan være aktuell for lokale formål.


Faktaarket ble generert 28.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse