STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 51033
Bremanger (4648) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Åskora, Førdepoll
(Sist oppdatert 08.jul.2007)

Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart : Sandstein
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Tippen ved Førdepollen utanfor tilkomsttunnelen til kraftstasjonen er ein ordna steintipp, planert og tilsådd. Området er godkjent av landskapsstellet i NVE. Plassen vert nytta som landingsplass for helikopter og til mellombels lagring av ymse materiell. Kraftverket trur det kan bli vanskeleg at delar av tippen kan takast ut og nyttast til andre føremål. Bergarten er devonsk sandstein.


Faktaarket ble generert 28.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse