PUKKDATABASEN

Forekomstområde 51067
Bremanger (4648) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Smørhamn steinbrudd
(Sist oppdatert 02.jul.1996)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Granitt
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Prøven er tatt i et mindre steinuttak for blokkstein. Flere områder kan være aktuelle for uttak innenfor den prøvetatte bergarten. Overdekningen er liten. Gode muligheter for utbygging av kaianlegg. Prøvetatt bergart er en hvit, homogen granitt.

Bilder
1. Bruddet sett fra sjøen
2. Bruddet sett fravest


Faktaarket ble generert 28.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse