PUKKDATABASEN

Forekomstområde 51069
Bremanger (4648) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Slænes
(Sist oppdatert 08.jul.2007)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Skifer
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Prøven er tatt i en vegskjæring. Området egnet for uttak er godt skjermet for innsyn og er lite overdekket. Mulighet for kaianlegg, men dybdeforholdene må vurderes nærmere. Prøvetatt bergart er en mørk kvartsrik skifer med en del rustutfelling langs stikk.


Faktaarket ble generert 28.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse