PUKKDATABASEN

Forekomstområde 51071
Bremanger (4648) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Gotraneset steinbrudd
(Sist oppdatert 08.jul.2007)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Trondhjemitt
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Prøven er tatt i et steinbrudd der massene hovedsakelig har gått til utbygging av kai på stedet. Flere egnete uttakssteder i området. Liten overdekningsgrad i området. Prøvetatt bergart er en trondhjemitt. I 2007 brukes området som skrot- og lagerplass. Driver opplyser at nye uttak er lite aktuelt.

Bilder
1. Oversiktsbilde


Faktaarket ble generert 28.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse