PUKKDATABASEN

Forekomstområde 51075
Bremanger (4648) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Holmeneset
(Sist oppdatert 08.jul.2007)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Sedimentær bergart Dominerende bergart : Gråvakke
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Prøven er tatt i en vegskjæring ca. 6 km vest for Svelgen. Området er egnet for uttak med mulighet for opparbeidelse av kaiområde. Liten til moderat overdekning i området. Bergarten er en gråvakke. I 2007 brukes området til deponi av overskuddsmasse.


Faktaarket ble generert 28.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse