GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51081
Kinn (4602) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Sørpollen
(Sist oppdatert 06.jul.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Masseuttak i nordenden. Snittet er nedrasa. Tydeleg lagdeling nær overflata. Truleg høgt sandinnhald. Ein del grus og noko stein. Enkelte nokså finkorna lag. Grunnvatnet går høgt etter store nedbørsmengder, truleg på grunn av ein del finstoff.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse