GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51083
Kinn (4602) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Trollebø
(Sist oppdatert 06.jul.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Vifte avsett av Trollebøelva. Massar både på nord- og sørsida av elva. Rotpunkt ca. 55 m o.h. snitt i avsetninga på sørsida syner sorterte massar av sand, grus, stein og blokk. Fyllmasseressurs. Noe masse kan kanskje brukes helt lokalt i forbindelse med utvikling av industriområde, men nedre deler av forekosmten er nedbygd.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse