GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51085
Kinn (4602) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Revik
(Sist oppdatert 06.aug.1992)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Punktobservasjon. Liten mengde massar bygd opp av tilnærma rein sand. Mykje humus i overflata. Usikre botntilhøve. Ingen god ressurs.

Bilder
1. Oversikt over massene


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse