GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51087
Stad (4649) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Totland
(Sist oppdatert 06.jul.2007)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Førekomsten er ein mindre elveterrasse lokalisert til vestsida av Totlandselva. Terrasseflata ligg 10 m o.h. Ikkje snitt. Massane er sortert. På toppflata var det vanskeleg å få stikkspettet djupare ned enn 20-30 cm, truleg grunna grovt topplag. Sannsynlegvis finare materiale under. Uttak er lite aktuelt på grunn av bygningar.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse