GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51097
Stad (4649) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Blautmyrhamaren
(Sist oppdatert 07.jul.2007)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et stiplet område, med morenemateriale, hvor det er åpnet flere små massetak, som alle er nedlagt og bare ett er registrert. Snittene i massetakene, viser at området har en mektig sandig- og grusig morene. Lite aktuell for store uttak.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse