GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51099
Stad (4649) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Ervika
(Sist oppdatert 07.jul.2007)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Strandvoll som er bygd opp av sand vaska opp av bølgene og vinden. Sanden inneheld ein del stein og mindre blokker og mykje humus. Størst mengde nærmast havet. Førekomsten er ikkje volumutrekna grunna at det var vanskeleg å vurdere kor mykje av massane som var brukande til uttak. Lite sannsynleg med uttak. Grunnvassnivået ligg høgt sør i avsetninga.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse