GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51103
Stad (4649) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tunga
(Sist oppdatert 07.jul.2007)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av "Tunga", som stikker ut i Tungevågen, og som er en strandvoll og et tykt morenedekke i lia vestenfor. Det er tatt ut en del masser, som består av godt rundet stein og grus, i vestenden av strandvollen. Morenemassene i lia vestenfor, er grove og usorterte, også her ligger et nedlagt massetak. Kan brukes til lokale formål.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse