GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51105
Stad (4649) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Borgundvåg
(Sist oppdatert 07.jul.2007)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Punktobservasjon. Mektig morenedekke. Usorterte massar. Til dels høgt finstoffinnhald enkelte stader. Utteke noko masse ved vegen mellom Setrevågen og Borgundvågen. Massen kan nyttast til ulike fyllmasseføremål.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse